Projekt i wykonanie tunelu służącego do stopniowego schładzania czekolady lub innych podobnych mas, którymi wcześniej oblewany jest produkt cukierniczy np. ciastka.

Taśma przenośnika zabudowana jest osłonami termicznymi z kanałami rozprowadzającymi równomiernie chłód po transportowanym produkcie. Kanały rozprowadzające chłód posiadają system przepustnic regulujących przepływ powietrza. Osłony termiczne wykonane są ze stali AISI...

We Włocławku , w firmie Novol, po okresie zimowym, trwają intensywne prace przy budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą

We Włocławku , w firmie Novol, po okresie zimowym, trwają intensywne prace przy budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą. W planach jest także rozbudowa budynku laboratoryjnego i zmiana sposobu użytkowania...