Produkty dla przemysłu

Węzły technologiczne, urządzenia procesowe, obiekty pomocnicze oraz rozwiązania dla problemów nietypowych i niestandardowych.

Instalacje mediów płynnych i sypkich

iP System Manufacturing realizuje wszelkie instalacje przemysłowe dla mediów płynnych i sypkich. Dostarczane przez nas instalacje wykonujemy na podstawie własnych projektów powstałych na podstawie wspólnie wypracowanej z klientem koncepcji. Instalacje uruchomione do tej pory pracują nieustannie w różnych branżach przemysłowych, w tym: spożywczej, chemicznej, materiałów budowlanych i pokrewnych.

Przedstawiamy wybraną listę realizacji IPSM w zakresie instalacji mediów płynnych i sypkich:

Napoje energetyczne

OPIS INWESTYCJI:

Układ przygotowania roztworów syropowych na bazie cukru i słodzików.

EFEKT:
 • Produkcja syropu napoju energetycznego zaopatrujący linię rozlewniczą pracującą o wydajności: puszki 250ml – 50 000 szt. puszek/h i PET 1000 ml o wydajności 10 000szt./h.
 • Projekt technologiczny rozmieszczenia maszyn wytwarzania syropu umożliwił całkowite zautomatyzowanie procesu produkcji połączenie z innymi sekcjami.
 • Optymalizacja technologiczna stacji mycia CIP umożliwiła pełne zautomatyzowanie procesu mycia i przygotowania odpowiednich środków roztworu myjącego.
 • Osiągnięcie dużej powtarzalności produkcji dla produktu gotowego.

Kawa

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była instalacja technologiczna przyjęcia kawy zielonej w zakładzie znanego polskiego dostawcy kawy i urządzeń do jej parzenia.

ZAKRES PRAC:

iPS Technologia wykonała projekt oraz zrealizowała pewną i profesjonalną instalacje technologiczną realizującą proces zasypu, transportu mechanicznego, dozowania z możliwością pobierania próbek ze zbiornika. Dostarczona instalacja została zabezpieczona systemem aspiracyjnym oraz wyposażona w kompletny układ zasilania i sterowania urządzeń instalacji. System ten zapewnia ewidencje partii, wagi, szarży i systemu magazynowania. Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie kompleksowego projektu instalacji
 • Wykonanie urządzeń
 • Realizacja instalacji
 • Montaż i uruchomienie instalacji przyjęcia kawy zielonej

Płyny do mycia i dezynfekcji

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja produkcji płynów do mycia i dezynfekcji.

EFEKT:
 • Zrealizowano instalcje, której produktem finalnym są płyny o różnych składach. Są to płyny używane w gospodarstwie domowym do mycia, czyszczenia i dezynfekcji.
 • Cały proces technologiczny składa się z kilku zasadniczych faz, od przygotowania surowców dozowanych z pojemników przez dozowanie, mieszanie, kontrolę jakości po rozlewanie w opakowania jednostkowe i pakowanie.
 • Zautomatyzowanie procesów umożliwiło obsługę całej linii przez 3 osoby.
 • Produkcja płynów jest produkcją bezściekową, odbywa się w instalacji zamkniętej. Popłuczyny po myciu instalacji, będą zagospodarowane przy ponownej produkcji.
 • Nad procesem technologicznym kontrolę sprawuje operator pełniący nadrzędną rolę. Cała instalacja wyposażona jest w niezbędne czujniki i przyrządy pomiarowe umożliwiające wizualizację procesów na każdym etapie produkcji.
 • System zbiorników buforowych umożliwia maksymalne wykorzystanie mieszalników.
 • W procesie zastosowano urządzenia umożliwiające kontrolę jakości. Parametry muszą być zgodne z kartami charakterystyki produktu i podlegają kontroli jakości dokonywanej przez laboratorium, dzięki czemu otrzymujemy produkt o identycznych właściwościach i jakości.

Farby

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja podawania i ręcznego dozowania składników – instalacja produkcji ready mix-ów.

ZAKRES PRAC:

Dostawa, montaż obiektowy i uruchomienie

EFEKT:
 • Instalacja podawania i dozowania kolorantów zbudowana na bazie wagi.
 • Układ pomp umożliwiający realizację wielu receptur poprzez szybkie przepompowanie medium pomiędzy zbiornikami.
 • Dostarczono układ, który zapewnia szybką wymienność beczek i elastyczność produkcji.
 • Instalacja daje duże możliwości rozbudowy przez dołożenie kolejnych elementów i poszerzenie zakresu wytwarzanych produktów.
 • Uniwersalność rozwiązania umożliwia realizację małych szarż (od 50 litrów), jak i dużych (do 1 000 litrów).

Taśma klejąca

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była instalacja przygotowania i podawania materiałów powlekających do produkcji taśm klejących w zakładzie należącym do jednego z światowych liderów branży chemicznej.

ZAKRES PRAC:

Przedsięwzięcie obejmowało projekt, wykonanie, dostawę i montaż obiektowy włącznie z automatyką i sterowaniem oraz rozruch instalacji. Optymalne parametry technologiczne i bezawaryjną pracę w trudnych ze względu na agresywne środki chemiczne warunkach eksploatacji osiągnięto dzięki zastosowaniu przemyślanych autorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Zastosowane rozwiązania zapewniły wysokie bezpieczeństwo pracy instalacji i redukcję zagrożeń związanych z obecnością atmosfer wybuchowych i substancji niebezpiecznych.

EFEKT:
 • Zbudowano wysokowydajną linię produkującą materiały powlekające opartą o x mieszalnikiów procesowych – elementy mające styk z produktem wykonane ze stali AISI-316. W celu uzyskania wysokiej jakości produktu zastosowano specjalistyczne mieszadło.
 • Poprawienie bezpieczeństwa obsługi napełniania, mieszania i opróżniania mieszalników z produktu dzięki wprowadzonej osłonie azotu.
 • Nowatorski układ odpylacza, zapewniono aspiracje zasypu produktów sypkich realizowaną przy pomocy wybranych odpylaczy, zabezpieczonych membranami przeciwwybuchowymi – odpylanie powietrza z pyłów, które mogą być przyczyną zapylenia a nawet wybuchu. Wkład filtracyjny jest automatycznie regenerowany (oczyszczany) z nagromadzonego pyłu przy pomocy impulsów sprężonego powietrza podawanego do wnętrza wkładu, co zapewnia bezobsługową pracę przez wiele godzin w zależności od zapylenia.
 • Umożliwiono pełną zamienność między poszczególnymi fazami procesu technologicznego, dzięki zapewnieniu kilku układów pompujących „pump carts”.
 • Zrealizowano system mycia instalacji procesowej spełniające obowiązujące normy ekologiczne.
 • Wyposażenie dostosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem – strefa 1.

Płatki kukurydziane

OPIS INWESTYCJI:

Linia do produkcji wyrobów extrudowanych (płatki zbożowe, kukurydziane)

EFEKT:
 • Osiągnięcie pełnej wydajności linii w ciągu pierwszych 2 miesięcy produkcji.
 • Osiągnięcie założeń jakościowych produktu dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia.
 • Przyspieszenia procesu rozpuszczania substancji stałych w cieczach na stacji przygotowania syropu maltozowego, dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia.
 • Wykonanie projektu wszystkich instalacji procesowych: para, sprężone powietrze, woda.

Masy czekoladowe

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była linia zarabiania i produkcji mas czekoladowych w zakładzie znanego polskiego producenta wyrobów czekoladowych i cukierniczych.

ZAKRES PRAC:

Przedsięwzięcie obejmowało kompleksowy projekt całej linii, w tym systemu magazynowania, transportu i dozowania surowców sypkich dla linii produkcji wyrobów wytłaczanych. Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń wymagających indywidualnego dostosowania do istniejącej struktury technologicznej i architektonicznej. Dostawa i montaż obiektowy pozostałych komponentów w tym również automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji.

EFEKT:
 • Poprawiono wydajność przepływu produktów przez optymalizację dróg produkcyjnych w stosunku do starego systemu.
 • W terminie uruchomiono linie produkcyjną, która w procesie zarabiania i wstępnego walcowania mas czekoladowych wytwarza półprodukt do produkcji czekolady.
 • Zastoswane rozwiązania umożliwiają nadzór nad pracą urządzeń magazynujących, rozładowczych i transportujących oraz monitorowanie i rozliczanie stanów surowców na każdym etapie produkcji.

Linia do produkcji granulatu chmielowego

OPIS INWESTYCJI:

Wykonanie projektu i instalacja linii do przeróbki szyszek chmielowych.

EFEKT:
 • Oddano do użytku prototypową linię do przerobu szyszek chmielowych. Jest to jedyna taka linia w Polsce (3-cia1 W Europie).
 • Pełna automatyzacja procesu produkcji od przyjęcia po gotowy produkt dzięki czemu cały zakład może być obsługiwany przez 2 osoby.
 • Zastosowane rozwiązania umożliwiają zmianę procesu produkcyjnego i wytwarzanie granulatów o różnych stężeniach olejków eterycznych w zależności od potrzeb klienta.
 • Innowacyjny proces technologiczny polegający na rozdrobnieniu i separacji żywic aromatycznych z szyszek chmielowych przeprowadzony we właściwej temperaturze.
 • Osiągnięto wydajność linii – 4 tony na zmianę.

Skrobia

OPIS INWESTYCJI:

Stacja oczyszczania surowego hydrolizatu skrobiowego

EFEKT:
 • Technologia oczyszczania surowych hydrolizatów skrobiowych uwzględnia specyfikę inwestora, polegającą na potrzebie oczyszczania substratów skrajnie różniących się właściwościami filtracyjnymi (od hydrolizatu maltodekstrynowego o bardzo niskim stopniu scukrzenia do hydrolizatu glukozowego, hydrolizaty otrzymywane z różnych rodzajów surowców skrobiowych: skrobia ziemniaczana, kukurydziana, pszenna).
 • Zasada zaproponowanej metody oczyszczania surowych hydrolizatów skrobiowych polega na połączeniu w integralną całość trzech operacji jednostkowych i procesów:
  • wstępnego przygotowania surowego hydrolizatu, intensyfikującego filtrację.
  • rafinacji – odbarwienia i dezodoryzacji węglem aktywnym.
  • oddzielenia stałych zanieczyszczeń poprzez jedno- lub dwustopniową (w zależności od rodzaju produktu i jakości surowca) filtrację ciśnieniową z filtracją końcową kontrolno-klarującą.

Cukier - magazynowanie, transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Centralny System magazynowanie i dozowanie cukru

ZAKRES PRAC:

Wykonanie i uruchomienie zaprojektowanej przez naszych inżynierów instalacji rozładunku autocysterny, rozładunku i załadunku silosu oraz transportu cukru na linie produkcyjne.

EFEKT:
 • Zagwarantowano właściwe warunki w procesie transportu cukru z cysterny do silosu magazynowego, przez co produkt nie ulega zawilgoceniu i zbryleniu podczas magazynowania.
 • Usprawniono proces rozładunku, dostarczone rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo osób obsługujących i niezawodność nawet przy rozładunku cukru gorszej jakości.
 • Zminimalizowano skutki powstania ewentualnych wybuchów na wszystkich zbiornikach.
 • Dostarczono urządzenie monitorujące, zmniejszające ryzyko powstania wybuchu podczas rozładunku. W przypadku braku zagwarantowanego bezpieczeństwa, zawór automatyczny jest zamykany i uniemożliwia rozładunek.
 • Zamontowane na instalacji rozładunku cysterny urządzenie zabezpiecza przed uszkodzeniem maszyn instalacji znajdujące się w dalszym procesie.
 • Proces mielenia i transportu odbywa się w sposób automatyczny. Linia transportu cukru pudru jest monitorowana przez czujniki ciśnienia i temperatury.
 • Monitorowanie stanu zanieczyszczenia filtrów zapewnia ich dużą bezawaryjność. W przypadku ich zanieczyszczenia system wyłącza transport i powiadamia obsługę o konieczności przeczyszczenia wkładów filtracyjnych.

Cukier - rozładunek, transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Modernizacja – instalacja rozładunku i magazynowania cukru.Wykonanie modernizacji instalacji magazynowanie i rozładunku cukru kryształu. W istniejącej instalacji cukier był magazynowany w workach 50 kg i po ręcznym rozładunku, metodą transportu pneumatycznego, przesyłany do zbiornika na linii produkcyjnej. Po modernizacji cukier kryształ jest dostarczany autocysternami, rozładowywany metodą pneumatyczną do nowego silosu magazynowego o pojemności 45 t. Z silosu transportowany nowymi rurociągami do zbiornika na linii produkcyjnej.

EFEKT:
 • Układ rozładunku cysterny zaopatrzono w system zmniejszający ryzyko powstania wybuchu podczas rozładunku.
 • Poprzez zastosowanie czujników umożliwiono kontrolę stanów magazynowych.
 • Poprzez zastosowanie odpowiedniego osprzętu na silosie zmniejszono ryzyko powstania atmosfery wybuchowej. System przeciwwybuchowych zabezpiecza przed skutkami wybuchu takiej atmosfery przez odpowiednie odprowadzenie fali uderzeniowej w bezpieczny obszar, chroniąc w ten sposób całą instalację.
 • Wyposażenie informuje obsługę o stopniu zanieczyszczenia filtrów i konieczności ich czyszczenia.
 • Zastosowanie odpowiedniego urządzenia eliminuje zbrylenia cukru przez co zwiększa wydajność transportu pneumatycznego.
 • Zapewniono odpowiednie warunki w silosie w celu zabezpieczenia przed zgrupieniem cukru wskutek nawilżenia.
 • Zainstalowany sprzęt zapewnia zatrzymanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych w rurociągu pneumatycznym.
 • Czujniki zainstalowane na instalacji informują o stanie na każdym etapie procesu. Obsługę instalacji prowadzi się z poziomu panelu operatora stacji nadzoru. Instalację tę można uruchamiać i zatrzymywać w dowolnie wybranym momencie.
 • Wszystkie procesy związane z rozładunkiem, magazynowaniem i transportem są nadzorowane przez centralny system sterowania i odbywają się będą bez udziału człowieka.

Sól - transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja podawania i odbioru soli z młyna. System transportu pneumatycznego soli z silosu magazynowego składa się z dwóch niezależnych instalacji:

 • Instalacji transportu pneumatycznego soli na piętro
 • Instalacji transportu soli do młyna, nowa instalacja – wydajność 3,5 t/h
EFEKT:
 • W układzie transportu pneumatycznego zmodyfikowano układ rurociągów oraz zlikwidowano główne przyczyny zapychania się rurociągu w poprzedniej instalacji.
 • Modyfikacja układu zasypu soli z silosu do instalacji transportu pneumatycznego umożliwia jednoczesny zasyp soli do dwóch niezależnych instalacji transportu pneumatycznego.
 • Modyfikacja układu zasypu zapewniła równomierne zasilanie transportu pneumatycznego. Wyposażono także w urządzenia wspomagające wysyp.
 • Dostarczono osprzęt zabezpieczający przed dostaniem się do instalacji zanieczyszczeń ferromagnetycznych.
 • Zastosowanie odpylacza wyeliminowało zapylenie w strefie zasypu zbiornika buforowego. 
 • Zapewniono bezpyłowy zasyp do worków typu BIG-BAG
 • Układ czujników pozwala na pełną automatyzację procesu załadunku.

Nawozy organiczno-mineralne i mineralne

OPIS INWESTYCJI:

Dostawa, wykonanie i montaż instalacji technologicznej wydziału produkcji nawozów. Linia technologiczna składa się z węzłów: granulacji, mieszania, buforowania produktu i pakowania. Produktem finalnym jest nawóz mineralno-organiczny lub mineralny – granulat w formie peletu. Wydajność systemu – 2 t/h.

EFEKT:
 • Modułowa budowa umożliwia realizację procesu produkcyjnego poprzez zestawienie odpowiednich dróg transportowych i realizację różnych mieszanek.
 • Wprowadzono układ raportowania produkcji.
 • Bezpieczeństwo instalacji dzięki wyznaczeniu stref wybuchowych zgodnie z wymaganiami ATEX i zastosowaniu urządzeń do nich przeznaczonych.
 • Zminimalizowano długości dróg transportowych poprzez rozmieszczone w układzie piętrowym poszczególnych maszyn procesu produkcyjnego.
 • Instalacja prototypowa.

Tabletki do zmywarek

OPIS INWESTYCJI:

Projekt, dostawa, wykonanie i montaż prototypowej instalacji technologicznej wydziału produkcji tabletek do zmywarek. Linia technologiczna składa się z węzłów: dozowania, mieszania, buforowania mieszanek, formowania i pakowania. Produktem finalnym jest środek czyszczący do stosowania w zmywarkach w formie tabletki. Wydajność systemu – 1 t/h.

EFEKT:
 • Modułowa budowa umożliwia realizację procesu produkcyjnego poprzez zestawienie odpowiednich dróg transportowych i realizację różnych mieszanek.
 • Wprowadzono układ raportowania produkcji.
 • Zminimalizowano długości dróg transportowych poprzez rozmieszczone w układzie piętrowym poszczególnych maszyn procesu produkcyjnego.
 • Instalacja prototypowa.

Granulat mineralny

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja przygotowania granulatu

ZAKRES PRAC:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie linii produkującej granulat

EFEKT:
 • Skrócenie odległości pomiędzy poszczególnymi procesami tak, że praca całej instalacji przebiega w sposób bezkonfliktowy zarówno technologicznie jak i logistycznie. Dzięki właściwemu, wielopoziomowemu rozmieszczeniu urządzeń procesowych.
 • Zautomatyzowanie i ograniczenie do minimum udziału operatorów w procesie produkcji przez zastosowanie w instalacji wysokiej jakości komponentów maszyn i urządzeń.
 • Wyposarzenie instalacji przygotowania granulatu w system monitoringu i wizualizacji układu automatyki dzięki odpowiednio zaprojektowanej części mechanicznej instalacji. 
 • Znaczne obniżenie kosztów energii w procesie produkcji dzięki zastosowaniu rekuperatora.
 • Duża powtarzalność procesu sprawia, że otrzymujemy produkt wysokiej jakości.

Betony ogniotrwałe

OPIS INWESTYCJI:

iP System Manufacturing zrealizował unowocześnienie oraz zoptymalizowanie pod względem wydajnościowym oraz pod względem bezpieczeństwa procesu dozowania surowców sypkich. Cała instalacja – Układ naważania (dozowania wyznaczonej ilości) do worków typu Big-Bag został wdrożona w istniejącej fabryce betonów ogniotrwałych, w której ze względu na specyfikę surowców (w większości różnego rodzaju minerały) panują warunki dużego zapylenia. Zadanie polegało na stworzeniu w pełni bezpiecznego i automatycznego systemu realizującego proces przygotowania różnych mieszanek na podstawie wczytanych z bogatej bazy systemu zmiennych receptur. Projekt i realizacja musiały między innymi umożliwiać przyjęcie surowców sypkich w workach typu Big-Bag oraz w workach do 25kg, a przede wszystkim zwiększyć wydajność cyklu przy tolerancji dozowania na poziomie 0,5kg.

ZAKRES PRAC:

Zadanie inwestycyjne zawierało opracowanie projektu wykonawczego, realizację projektu, dostawę i montaż obiektowy włącznie z układem automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji. Realizacja tego przedsięwzięcia obejmowała:

 • Stację rozładunku i dozowania surowców z worków typu big bag
 • Stację naważania dodatków ręcznych
 • Wózek wagowy
 • Układ przygotowania pustego worka
 • Wózek buforowy
 • Instalację odpylania
 • System przenośników rolkowych
 • Instalację sprężonego powietrza

Transport materiałów silnie wybuchowych

OPIS INWESTYCJI:

Wykonanie instalacji dozowania pyłu aluminowego oraz mieszaniny pyłu aluminiowego i magnezowego do istniejących mieszalników.

EFEKT:
 • Zwiększono wydajność transportu pneumatycznego.
 • Wykonano nowy system dozowania pyłu aluminium-magnez (Al-Mg) do istniejącego mieszalnika EIRICH oraz do nowego mieszalnika EIRICH gwarantujący minimalizacje strefy zagrożenia wybuchem
 • Zastosowano układ zabezpieczenia przed skutkami wybuchu dla zbiornika wagowego.
 • Zapewniono x-krotną wymiane powietrza na stanowisku zasypu proszków do układu transportu pneumatycznego
 • Wymieniono wyposażenie na istniejącej linii, w wyniku czego dostosowano istniejący sprzęt do stref zagrożenia wybuchem oraz zabezpieczono przed skutkami ewentualnego wybuchu.

Realizując projekty linii produkcyjnych, iP System Manufacturing korzysta z urządzeń renomowanych marek. Dostarczamy także urządzenia konstruowane przez nas na podstawie naszych projektów.