Produkty dla przemysłu

Węzły technologiczne, urządzenia procesowe, obiekty pomocnicze oraz rozwiązania dla problemów nietypowych i niestandardowych.

Systemy aspiracji i odpylania

W ramach realizowanych projektów zapewniamy systemy aspiracji całych instalacji produkcyjnych a także odpylacze wybranych urządzeń procesowych. Realizujemy kompletne systemy odpylania oraz odprowadzania oparów w zależności od potrzeb technologicznych. Dostarczamy kompletne systemy aspiracji na podstawie własnych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z listą wybranych realizacji zawierających systemy odpylania i aspiracji:

Odpylanie przy produkcji wełny szklanej

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji był system odciągów o oczyszczania spalin powstających w procesie produkcji wełny szklanej w zakładzie jednego z czołowych światowych producentów materiałów izolacyjnych. Wykonanie projektu i dostawa elementów systemu odciągów i oczyszczania spalin oraz instalacji wody procesowej w fabryce wełny szklanej.

ZAKRES PRAC:

Zadanie obejmowało projekt, wykonanie, dostawę i montaż obiektowy włącznie z układem automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji. W ramach tego przedsięwzięcia zostały zaprojektowane i wykonane specjalistyczne urządzenia gwarantujące wysoką skuteczność oczyszczania spalin i bezawaryjną pracę w trudnych warunkach eksploatacji. 

EFEKT:
 • Wykonaliśmy w pełnym zakresie system odciągów i oczyszczania spalin na układzie 7 węzłów produkujących watę szklaną oraz oczyszczanie wody procesowej w instalacji.
 • Układ aspiracyjny zapewnia odciąg zanieczyszczonego powietrza procesowego z węzłów dzięki odpowiedniej liczbie wentylatorów dużej mocy. Oczyszczanie powietrza odbywa się na układzie cyklonów i wykraplaczy. Tak oczyszczone powietrze spełnia normy czystości i  umożliwia  jego wyrzut do atmosfery przewodem kominowym.
 • Poprawiono jakość gotowego produktu poprzez usuwanie drobnych cząstek waty szklanej (stanowiących odpad) w szybie spadowym.
 • Zapewniono system oczyszczania wody krążącej w instalacji poprzez odpowiedni układ sit i filtrów. Woda oczyszczona może być wielokrotnie wykorzystywana w tym samym procesie. Układ taki zapewnia spore oszczędności w gospodarce wodno-ściekowej oraz spełnia wszelkie normy ekologiczne dla zakładu.
 • Projektując konstrukcję opracowano rozwiązanie, które znacznie skraca czas przeglądów i usprawnia czynności z tym związane. Uwzględniono montaż suwnicy, służącej do przemieszczania części wentylatorów w celu ich konserwacji, naprawy lub wymiany.

Kawa

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była instalacja technologiczna przyjęcia kawy zielonej w zakładzie znanego polskiego dostawcy kawy i urządzeń do jej parzenia.

ZAKRES PRAC:

iP System Manufacturing wykonał projekt oraz zrealizował pewną i profesjonalną instalacje technologiczną realizującą proces zasypu, transportu mechanicznego, dozowania z możliwością pobierania próbek ze zbiornika. Dostarczona instalacja została zabezpieczona systemem aspiracyjnym oraz wyposażona w kompletny układ zasilania i sterowania urządzeń instalacji. System ten zapewnia ewidencje partii, wagi, szarży i systemu magazynowania. Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie kompleksowego projektu instalacji
 • Wykonanie urządzeń
 • Realizacja instalacji
 • Montaż i uruchomienie instalacji przyjęcia kawy zielonej

Taśma klejąca

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była instalacja przygotowania i podawania materiałów powlekających do produkcji taśm klejących w zakładzie należącym do jednego z światowych liderów branży chemicznej.

ZAKRES PRAC:

Przedsięwzięcie obejmowało projekt, wykonanie, dostawę i montaż obiektowy włącznie z automatyką i sterowaniem oraz rozruch instalacji. Optymalne parametry technologiczne i bezawaryjną pracę w trudnych ze względu na agresywne środki chemiczne warunkach eksploatacji osiągnięto dzięki zastosowaniu przemyślanych autorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Zastosowane rozwiązania zapewniły wysokie bezpieczeństwo pracy instalacji i redukcję zagrożeń związanych z obecnością atmosfer wybuchowych i substancji niebezpiecznych.

 

EFEKT:
 • Zbudowano wysokowydajną linię produkującą materiały powlekające opartą o x mieszalników procesowych – elementy mające styk z produktem wykonane ze stali AISI-316. W celu uzyskania wysokiej jakości produktu zastosowano specjalistyczne mieszadło.
 • Poprawienie bezpieczeństwa obsługi napełniania, mieszania i opróżniania mieszalników z produktu dzięki wprowadzonej osłonie azotu.
 • Nowatorski układ odpylacza, zapewniono aspiracje zasypu produktów sypkich realizowaną przy pomocy wybranych odpylaczy, zabezpieczonych membranami przeciwwybuchowymi – odpylanie powietrza z pyłów, które mogą być przyczyną zapylenia a nawet wybuchu. Wkład filtracyjny jest automatycznie regenerowany (oczyszczany) z nagromadzonego pyłu przy pomocy impulsów sprężonego powietrza podawanego do wnętrza wkładu, co zapewnia bezobsługową pracę przez wiele godzin w zależności od zapylenia.
 • Umożliwiono pełną zamienność między poszczególnymi fazami procesu technologicznego, dzięki zapewnieniu kilku układów pompujących „pump carts”.
 • Zrealizowano system mycia instalacji procesowej spełniające obowiązujące normy ekologiczne.
 • Wyposażenie dostosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem – strefa 1.

Nawozy organiczno-mineralne i mineralne

OPIS INWESTYCJI:

Dostawa, wykonanie i montaż instalacji technologicznej wydziału produkcji nawozów. Linia technologiczna składa się z węzłów: granulacji, mieszania, buforowania produktu i pakowania. Produktem finalnym jest nawóz mineralno-organiczny lub mineralny – granulat w formie peletu. Wydajność systemu – 2 t/h.

EFEKT:
 • Modułowa budowa umożliwia realizację procesu produkcyjnego poprzez zestawienie odpowiednich dróg transportowych i realizację różnych mieszanek.
 • Wprowadzono układ raportowania produkcji.
 • Bezpieczeństwo instalacji dzięki wyznaczeniu stref wybuchowych zgodnie z wymaganiami ATEX i zastosowaniu urządzeń do nich przeznaczonych.
 • Zminimalizowano długości dróg transportowych poprzez rozmieszczone w układzie piętrowym poszczególnych maszyn procesu produkcyjnego.
 • Instalacja prototypowa.

Masy czekoladowe

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była linia zarabiania i produkcji mas czekoladowych w zakładzie znanego polskiego producenta wyrobów czekoladowych i cukierniczych.

ZAKRES PRAC:

Przedsięwzięcie obejmowało kompleksowy projekt całej linii, w tym systemu magazynowania, transportu i dozowania surowców sypkich dla linii produkcji wyrobów wytłaczanych. Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń wymagających indywidualnego dostosowania do istniejącej struktury technologicznej i architektonicznej. Dostawa i montaż obiektowy pozostałych komponentów w tym również automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji.

EFEKT:
 • Poprawiono wydajność przepływu produktów przez optymalizację dróg produkcyjnych w stosunku do starego systemu.
 • W terminie uruchomiono linie produkcyjną, która w procesie zarabiania i wstępnego walcowania mas czekoladowych wytwarza półprodukt do produkcji czekolady.
 • Zastoswane rozwiązania umożliwiają nadzór nad pracą urządzeń magazynujących, rozładowczych i transportujących oraz monitorowanie i rozliczanie stanów surowców na każdym etapie produkcji.

Realizując projekty linii produkcyjnych, iP System Manufacturing korzysta z urządzeń renomowanych marek. Dostarczamy także urządzenia konstruowane przez nas na podstawie naszych projektów.