Końcowa faza I etapu budowy nowej fabryki firmy Novol we Włocławku.
Została zbudowana cała infrastruktura podziemna, instalacje energetyczne i elektryczne, parkingi oraz część dróg dojazdowych.
Główny budynek oraz przylegająca do niego część biurowa osiągnęły stan surowy zamknięty, tzn. została wykonana konstrukcja żelbetowa oraz zostały wykonane obudowy zewnętrzne oraz dach.