In Włocławek, at Novol company, after the winter period, intensive works are underway on the construction of a production and warehouse building with a social and office part and accompanying infrastructure.

We Włocławku , w firmie Novol, po okresie zimowym, trwają intensywne prace przy budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą. W planach jest także rozbudowa budynku laboratoryjnego i zmiana sposobu użytkowania...