Produkty dla przemysłu

Węzły technologiczne, urządzenia procesowe, obiekty pomocnicze oraz rozwiązania dla problemów nietypowych i niestandardowych.

Układy big-bag

Big-bag jest najpopularniejszym opakowaniem wielkopojemościowym stosowanym na rynku. W zakresie obsługi tego systemu iP System Manufacturing oferuje kompletne rozwiązania dla procesów rozładunku i załadunku big-bag. Optymalizacja tych procesów generuje lepszą organizacje i wydajność procesu produkcyjnego. Dostarczamy kompletne układy big-bag na podstawie własnych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami stosującymi rozwiązania w obszarze big-bag:

Betony ogniotrwałe

OPIS INWESTYCJI:

iPS Technologia zrealizowała unowocześnienie oraz zoptymalizowanie pod względem wydajnościowym oraz pod względem bezpieczeństwa procesu dozowania surowców sypkich. Cała instalacja – Układ naważania (dozowania wyznaczonej ilości) do worków typu Big-Bag został wdrożona w istniejącej fabryce betonów ogniotrwałych, w której ze względu na specyfikę surowców (w większości różnego rodzaju minerały) panują warunki dużego zapylenia. Zadanie polegało na stworzeniu w pełni bezpiecznego i automatycznego systemu realizującego proces przygotowania różnych mieszanek na podstawie wczytanych z bogatej bazy systemu zmiennych receptur. Projekt i realizacja musiały między innymi umożliwiać przyjęcie surowców sypkich w workach typu Big-Bag oraz w workach do 25kg, a przede wszystkim zwiększyć wydajność cyklu przy tolerancji dozowania na poziomie 0,5kg.

ZAKRES PRAC:

Zadanie inwestycyjne zawierało opracowanie projektu wykonawczego, realizację projektu, dostawę i montaż obiektowy włącznie z układem automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji. Realizacja tego przedsięwzięcia obejmowała:

 • Stację rozładunku i dozowania surowców z worków typu big bag
 • Stację naważania dodatków ręcznych
 • Wózek wagowy
 • Układ przygotowania pustego worka
 • Wózek buforowy
 • Instalację odpylania
 • System przenośników rolkowych
 • Instalację sprężonego powietrza

Kawa

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była instalacja technologiczna przyjęcia kawy zielonej w zakładzie znanego polskiego dostawcy kawy i urządzeń do jej parzenia.

ZAKRES PRAC:

iPS Technologia wykonała projekt oraz zrealizowała pewną i profesjonalną instalacje technologiczną realizującą proces zasypu, transportu mechanicznego, dozowania z możliwością pobierania próbek ze zbiornika. Dostarczona instalacja została zabezpieczona systemem aspiracyjnym oraz wyposażona w kompletny układ zasilania i sterowania urządzeń instalacji. System ten zapewnia ewidencje partii, wagi, szarży i systemu magazynowania. Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie kompleksowego projektu instalacji
 • Wykonanie urządzeń
 • Realizacja instalacji
 • Montaż i uruchomienie instalacji przyjęcia kawy zielonej

Napoje energetyczne

OPIS INWESTYCJI:

Układ przygotowania roztworów syropowych na bazie cukru i słodzików.

EFEKT:
 • Produkcja syropu napoju energetycznego zaopatrujący linię rozlewniczą pracującą o wydajności: puszki 250ml – 50 000 szt. puszek/h i PET 1000 ml o wydajności 10 000szt./h.
 • Projekt technologiczny rozmieszczenia maszyn wytwarzania syropu umożliwił całkowite zautomatyzowanie procesu produkcji połączenie z innymi sekcjami.
 • Optymalizacja technologiczna stacji mycia CIP umożliwiła pełne zautomatyzowanie procesu mycia i przygotowania odpowiednich środków roztworu myjącego.
 • Osiągnięcie dużej powtarzalności produkcji dla produktu gotowego.

Sól - transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja podawania i odbioru soli z młyna. System transportu pneumatycznego soli z silosu magazynowego składa się z dwóch niezależnych instalacji:

 • Instalacji transportu pneumatycznego soli na piętro
 • Instalacji transportu soli do młyna, nowa instalacja – wydajność 3,5 t/h
EFEKT:
 • W układzie transportu pneumatycznego zmodyfikowano układ rurociągów oraz zlikwidowano główne przyczyny zapychania się rurociągu w poprzedniej instalacji.
 • Modyfikacja układu zasypu soli z silosu do instalacji transportu pneumatycznego umożliwia jednoczesny zasyp soli do dwóch niezależnych instalacji transportu pneumatycznego.
 • Modyfikacja układu zasypu zapewniła równomierne zasilanie transportu pneumatycznego. Wyposażono także w urządzenia wspomagające wysyp.
 • Dostarczono osprzęt zabezpieczający przed dostaniem się do instalacji zanieczyszczeń ferromagnetycznych.
 • Zastosowanie odpylacza wyeliminowało zapylenie w strefie zasypu zbiornika buforowego. 
 • Zapewniono bezpyłowy zasyp do worków typu BIG-BAG
 • Układ czujników pozwala na pełną automatyzację procesu załadunku.

Nawozy organiczno-mineralne i mineralne

OPIS INWESTYCJI:

Dostawa, wykonanie i montaż instalacji technologicznej wydziału produkcji nawozów. Linia technologiczna składa się z węzłów: granulacji, mieszania, buforowania produktu i pakowania. Produktem finalnym jest nawóz mineralno-organiczny lub mineralny – granulat w formie peletu. Wydajność systemu – 2 t/h.

EFEKT:
 • Modułowa budowa umożliwia realizację procesu produkcyjnego poprzez zestawienie odpowiednich dróg transportowych i realizację różnych mieszanek.
 • Wprowadzono układ raportowania produkcji.
 • Bezpieczeństwo instalacji dzięki wyznaczeniu stref wybuchowych zgodnie z wymaganiami ATEX i zastosowaniu urządzeń do nich przeznaczonych.
 • Zminimalizowano długości dróg transportowych poprzez rozmieszczone w układzie piętrowym poszczególnych maszyn procesu produkcyjnego.
 • Instalacja prototypowa.

Granulat mineralny

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja przygotowania granulatu

ZAKRES PRAC:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie linii produkującej granulat

EFEKT:
 • Skrócenie odległości pomiędzy poszczególnymi procesami tak, że praca całej instalacji przebiega w sposób bezkonfliktowy zarówno technologicznie jak i logistycznie. Dzięki właściwemu, wielopoziomowemu rozmieszczeniu urządzeń procesowych.
 • Zautomatyzowanie i ograniczenie do minimum udziału operatorów w procesie produkcji przez zastosowanie w instalacji wysokiej jakości komponentów maszyn i urządzeń.
 • Wyposarzenie instalacji przygotowania granulatu w system monitoringu i wizualizacji układu automatyki dzięki odpowiednio zaprojektowanej części mechanicznej instalacji. 
 • Znaczne obniżenie kosztów energii w procesie produkcji dzięki zastosowaniu rekuperatora.
 • Duża powtarzalność procesu sprawia, że otrzymujemy produkt wysokiej jakości.

Realizując projekty linii produkcyjnych, iP System Manufacturing korzysta z urządzeń renomowanych marek. Dostarczamy także urządzenia konstruowane przez nas na podstawie naszych projektów.