Taśma przenośnika zabudowana jest osłonami termicznymi z kanałami rozprowadzającymi równomiernie chłód po transportowanym produkcie. Kanały rozprowadzające chłód posiadają system przepustnic regulujących przepływ powietrza. Osłony termiczne wykonane są ze stali AISI 304 izolowane pianką poliuretanową, otwierane na sprężynach gazowych, dzięki czemu obsługa ma wygodny dostęp do czynności serwisowych.