Projektowanie linii prodykcyjnych i instalacji

Wieloletnie doświadczenie projektantów pozwala nam na realizację efektywnych rozwiązań firmom na miarę ich potrzeb.

Projektowanie linii produkcyjnych i instalacji

Jedną z podstawowych dziedzin działalności iP System Manufacturing jest projektowanie instalacji technologicznych i linii produkcyjnych. Potencjał i elastyczność struktury organizacyjnej naszej firmy pozwalają na wykonywanie projektów niezależnie od skali przedsięwzięcia, począwszy od niewielkich i mało skomplikowanych instalacji po kompletne obiekty przemysłowe.

Stosujemy zaawansowane programy 3D do projektowania, które umożliwią pełną wizualizację i wychwytywanie niezgodności konstrukcyjnych już na tym etapie. Dzięki wieloletniej pracy w tym środowisku zapewniamy  wysoki standard rozwiązań technologicznych i funkcjonalno-przestrzennych maszyn i urządzeń a funkcje oraz rozmieszczenie  maszyn i urządzeń są zawsze dostosowane do wymagań naszych klientów. Naszym nadrzędnym celem jest, aby projektowana instalacja (obiekt) jak i sam projekt spełniały oczekiwania Inwestora a jednocześnie odpowiadały formalnym i technicznym wymaganiom wynikającym z obowiązujących aktów prawnych i norm. (Dyrektyw UE, Ustaw, Rozporządzeń, Norm, Specyfikacji itp.)

Pełen zakres prac projektowych:
  • Wykonujemy zarówno pojedyncze projekty branżowe (technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne, budowlane, AKPiA, instalacyjne itd.) jak i kompleksowe opracowania projektowe (obejmujące wiele branż)
  • W zależności od złożoności instalacji, obiektów bądź procesów technologicznych jakie mają być w nich realizowane wykonujemy opracowania projektowe jedno lub wielostadiowe (od projektu koncepcyjnego po projekt wykonawczy).
  • Wszystkie nasze opracowania są sprawdzane i opiniowane przez specjalistów i rzeczoznawców odpowiednich branż.
  • W trakcie realizacji projektu współpracujemy z Inwestorem w zakresie czynności formalno prawnych niezbędnych do uzyskania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu itp.
  • Osiąganiu wysokiej jakości projektowanych obiektów i instalacji służy sprawowany przez naszych projektantów na wszystkich etapach realizacji  (budowy, produkcji urządzeń, montażu obiektowego, rozruchu itp.) nadzór autorski, który jest nieodzownym warunkiem prawidłowości wykonania obiektu, instalacji czy poszczególnych jej elementów.
  • Aby uzyskać zamierzony efekt wykorzystujemy przede wszystkim wiedzę, doświadczenie i potencjał twórczy naszych projektantów, korzystamy również z pomocy wielu specjalistycznych biur, laboratoriów i zakładów badawczych.
Rozwiązania nowatorskie

O skuteczności zastosowanych przez nas nowatorskich rozwiązań świadczą liczne wdrożenia prototypowych instalacji, które z powodzeniem realizują postawione przed nimi zadania.  W oparciu o własną nowatorska koncepcję zaprojektowaliśmy miedzy innymi:

  • prototypowy wydział produkcji nawozów mineralnych,
  • prototypowa linia produkcji tabletek do zmywarek,
  • prototypowa instalacja dozowania pyłu aluminiowego i magnezowego
Typowe instalacje technologiczne i obiekty

Klientom poszukującym optymalnych pod względem efektów, kosztów i czasu realizacji rozwiązań typowych instalacji technologicznych i obiektów oferujemy sprawdzone w praktyce rozwiązania dostosowując je do indywidualnych warunków użytkownika. W oparciu o nasze projekty zrealizowane zostały instalacje i linie wytwórcze bogatej palety produktów.

Aby dowiedzieć się więcej sprawdź listę naszych realizacji