Produkty dla przemysłu

Węzły technologiczne, urządzenia procesowe, obiekty pomocnicze oraz rozwiązania dla problemów nietypowych i niestandardowych.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

iP System Manufacturing zapewnia kompleksową analizę ryzyka zagrożenia wybuchem instalacji pracujących w zakładzie. Dostarczamy i instalujemy systemy zabezpieczenia przeciwwybuchowego dla instalacji i urządzeń obciążonych ryzykiem wybuchu. Wykonujemy prace w ramach zabezpieczenia przeciwwybuchowego na podstawie własnych projektów. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do działu usług – ochrona przeciwwybuchowa.

Zapraszamy także do zapoznania się z listą wybranych realizacji iP System Manufacturing w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych:

Analiza ryzyka zagrożenia wybuchem

OPIS INWESTYCJI:

Ocena ryzyka zagrożenia wybuchem instalacji pracujących w zakładzie na wydziale herbat, skrobi oraz stacji big-bag – Everest i instalacji transportu pneumatycznego.

ZAKRES PRAC:
 • Inwentaryzacja instalacji procesowych dla potrzeb oceny ryzyka.
 • Klasyfikacja urządzeń i obiektu zgodnie z przepisami ATEX w tym:
  • Analizę ryzyka zagrożenia wybuchem (dla każdego punktu rozpatrywanych instalacji – identyfikacja i oszacowanie zagrożeń).
  • Wyznaczono strefę zagrożenia wybuchem (przekazano rysunki instalacji z naniesionymi strefami zagrożenia wybuchem oraz wnioski i zalecenia w których przedstawiono sposob zabezpieczeń tam gdzie to jest konieczne).

EFEKT:
 • Wykonanie analizy ryzyka umożliwiło dostosowanie maszyn i ich otoczenia do obowiązujących przepisów i dyrektyw ATEX.
 • Przekazano dokumentację zawierającą analizę ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe maszyn pracujących w linii.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe silosów

OPIS INWESTYCJI:

System zabezpieczenia przeciwwybuchowego instalacji silosowej.

ZAKRES PRAC:
 • Przeprowadzono klasyfikację urządzeń i obiektu zgodnie z przepisami ATEX w tym:
  • Analizę ryzyka zagrożenia wybuchem
  • Dobór urządzeń zabezpieczających przed skutkami wybuchu
  • Wyznaczono strefę zagrożenia wybuchem
 • Wykonanie modernizacji linii technologicznej w tym montaż nowych zbiorników magazynowych ze stali nierdzewnej.
 • Transport medium realizowany pneumatycznie
 • Instalacja naważania i transporu przenośnikami ślimakowymi
EFEKT:
 • Dostosowany do obowiązujących norm układ zabezpieczeń przeciwwybuchowych silosów.
 • Zabezpieczenie przed przeniesieniem się skutków wybuchu poza silos – izolacja wybuchu.

Transport materiałów silnie wybuchowych

OPIS INWESTYCJI:

Wykonanie instalacji dozowania pyłu aluminowego oraz mieszaniny pyłu aluminiowego i magnezowego do istniejących mieszalników.

EFEKT:
 • Zwiększono wydajność transportu pneumatycznego.
 • Wykonano nowy system dozowania pyłu aluminium-magnez (Al-Mg) do istniejącego mieszalnika EIRICH oraz do nowego mieszalnika EIRICH gwarantujący minimalizacje strefy zagrożenia wybuchem
 • Zastosowano układ zabezpieczenia przed skutkami wybuchu dla zbiornika wagowego.
 • Zapewniono x-krotną wymiane powietrza na stanowisku zasypu proszków do układu transportu pneumatycznego
 • Wymieniono wyposażenie na istniejącej linii, w wyniku czego dostosowano istniejący sprzęt do stref zagrożenia wybuchem oraz zabezpieczono przed skutkami ewentualnego wybuchu.

Realizując projekty linii produkcyjnych, iP System Manufacturing korzysta z urządzeń renomowanych marek. Dostarczamy także urządzenia konstruowane przez nas na podstawie naszych projektów.