Produkty dla przemysłu

Węzły technologiczne, urządzenia procesowe, obiekty pomocnicze oraz rozwiązania dla problemów nietypowych i niestandardowych.

Produkty dla przemysłu

Gama projektowanych przez nas specjalistycznych instalacji przeznaczonych do realizacji różnorodnych procesów technologicznych jest bardzo szeroka i obejmuje między innymi:

  • kompletne linie i zakłady produkcyjne
  • instalacje rozładunku i magazynowania surowców i produktów sypkich i płynnych
  • instalacje transportu wewnętrznego (mechanicznego, pneumatycznego, itp.)
  • instalacje mieszania i dozowania surowców
  • instalacje pakowania i załadunku
  • rozlewnie produktów płynnych
  • instalacje aspiracji (oparów, gazów, pyłów i ich mieszanek)
  • układy automatycznego mycia instalacji
  • zabezpieczenia przeciwwybuchowe 

Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów znajdującą się po lewej stronie ekranu.
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Zapraszamy do działu wybrane realizacje – aby dowiedzieć się więcej o wybranych projektach zrealizowanych przez iPS Technologia.

Zapraszamy także do działu usługi dla przemysłu – gdzie można dowiedzieć się więcej o usługach realizowanych przez iPS Technologia.