Projektowanie obiektów przemysłowych

Kompletne zakłady projektujemy dzięki wysokiemu poziomowi technicznemu i doświadczeniu pracującej kadry inżynierskiej.

Projektowanie kompletnych obiektów przemysłowych

Kompletne zakłady przemysłowe projektujemy od etapu „green field” dzięki wysokiemu poziomowi technicznemu i doświadczeniu pracującej kadry inżynierskiej. Podejmowane przez nas działania charakteryzuje fachowość, bezpieczeństwo i elastyczność poczynań pozwalająca łączyć własne doświadczenia w zakresie indywidualnych rozwiązań technologicznych układów procesowych z empiryczną wiedzą i praktyką Inwestora – Producenta.

W projektach inwestycyjnych kierujemy się nadrzędnym efektem końcowym, którym jest efektywnośćjakość i skuteczność procesowa projektowanych systemów produkcyjnych. Takie rezultaty uzyskujemy dzięki wypracowanym metodą postępowania na każdym etapie projektowania technologicznego, budowy i uruchomienia.

W realizacjach kompletnych obiektów przemysłowych iP System Manufacturing przejmuje odpowiedzialność za doprowadzenie inwestycji do etapu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie. Kompleksowo realizujemy zadania inwestycyjne w oparciu o projekty własne i dokumentację dostarczoną przez Inwestora.

Stale poszerzana wiedza, doskonalenie procesu projektowego, nowoczesne narzędzia oraz bieżące śledzenie obowiązujących norm i przepisów prawa gwarantują uzyskiwanie korzystniejszych rezultatów podczas projektowania i integracji systemów procesowych układów technologicznych.