Modernizacja linii produkcyjnych i instalacji

Posiadana wiedza pozwala nam proponować zaawansowane i bardziej korzystne rozwiązania dla naszych klientów.

Modernizacja linii produkcyjnych, instalacji i obiektów przemysłowych

Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają nam proponować zaawansowane i bardziej korzystne rozwiązania dla naszych klientów.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Doradztwo i pomoc w modernizacji zakładów produkcyjnych i linii technologicznych dla branży spożywczej, chemicznej, materiałów budowlanych i pokrewnych.
 • Analizę oraz optymalizację technologiczną i ekonomiczną modernizacji
 • Prace konsultacyjne i projektowe na poszczególnych etapach realizacji
 • Modyfikację istniejących urządzeń i instalacji
 • Dostawy nowych urządzeń i komponentów
 • Montaż obiektowy i nadzór technologiczny nad pracami modernizacyjnymi.
 • Przeprowadzanie rozruchów i odbiorów całych instalacji oraz ich fragmentów.
 • Obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną

Najczęściej realizujemy modernizacje:

 • Transportów mechanicznych i pneumatycznych
 • Urządzeń, aparatów i linii technologicznych
 • Instalacji aspiracji i odpylania
 • Instalacji zagrożonych wybuchem
 • Systemów dozowania i mieszania