We Włocławku , w firmie Novol, po okresie zimowym, trwają intensywne prace przy budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą. W planach jest także rozbudowa budynku laboratoryjnego i zmiana sposobu użytkowania magazynu wyrobów gotowych na magazyn surowców płynnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i obiektami technologicznymi.
Novol Sp. z o.o. to uznany producent wyrobów przeznaczonych przede wszystkim do lakiernictwa samochodowego – do renowacji i konserwacji samochodów. W zakładzie przetwarzane są głównie żywice syntetyczne, różnego rodzaju rozcieńczalniki oraz wypełniacze mineralne i pigmenty.