Zrealizowaliśmy zamówienie na wykonanie, dostawę i montaż obiektowy zewnętrznego zbiornika magazynowego wraz z pompą rozładunku oraz układem sterowania praca pompy i mieszadła. Wykonaliśmy także projekt a następnie przystąpiliśmy do wykonania i uruchomienia instalacji rurowej wraz z systemem pigowania i systemem sterowania w zakładzie GRYF w Szczecinie.