Zakończenie pierwszego etapu realizacji projektu  instalacji do przyjęcia i dystrybucji oleju silnikowego dla Toyota Wałbrzych.  Prace objęły także system monitorujący dla nowego zbiornika magazynowego.