W ZETPEZET   ruszył dostarczony przez nas transport pneumatyczny skrobi do pakowaczki. Dostawa i montaż obejmowały dmuchawy i rurociągi transportu pneumatycznego skrobi, cyklony, przenośniki ślimakowe, przesiewacze wibracyjne, zbiornik buforowy skrobi i instalację odpylania. System zwiększył wydajność instalacji do pakowania i paletyzacji skrobi.