Przystąpiliśmy do realizacji instalacji osuszania i chłodzenia powietrza pomieszczenia wytłaczarek w zakładach Grupy INCO S.A.  Zaprojektowany przez nas system oparty jest o adsorpcyjny osuszacz powietrza z wbudowaną pompą ciepła. Instalacja zapewni optymalne i stabilne warunki pracy dla urządzeń wytłaczających.