Zrealizowaliśmy zamówienie na dostawę zbiornika magazynowego tłuszczu dla zakładów Cukry Nyskie. Zbiornik umożliwia magazynowanie tłuszczu w formie płynnej i podawanie go bezpośrednio do procesu produkcyjnego.