Kolejny etap prac nad modernizacją zakładu UAB Stikloporas w Druskiennikach na Litwie zrealizowany. Wykonaliśmy projekt technologiczny i projekt technologiczno- wykonawczy instalacji produkcji szkła ekspandowanego. W ramach prowadzonych prac dostarczyliśmy także przesiewacz wibracyjny wraz z układem transportu kulek z przesiewacza ultradźwiękowego i urządzeniami towarzyszącymi.